Bases del premi Lluís Martí 2022

8a edició del Premi Lluís Martí al Valor Social

La FCVS convoca la 8a edició del Premi Lluís Martí al Valor Social.

La convocatòria d’enguany reconeix el millor projecte en marxa de voluntariat social que doni resposta a alguns dels desafiaments que plantegen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com són la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta o la lluita contra el canvi climàtic.

El projecte haurà de demostrar l’impacte que obté sobre algun dels ODS de caràcter social, ambiental i/o econòmic, i en la construcció d’una comunitat socialment responsable. D’altra banda, com a requisit fonamental, el projecte haurà de mostrar que apodera el voluntariat.

Enguany es convoquen dues categories del Premi: la catalana i la local de Barcelona. Dotades amb 1.500 euros cada una, i finançades respectivament per Arç Cooperativa i per Aigües de Barcelona.

L’entitat guanyadora de la categoria catalana del Premi, a banda rebrà també una beca per a poder ser auditada en matèria d’ODS durant l’any 2023. La FCVS assumirà el cost d’ aquest acompanyament realitzat per experts.

La Responsabilitat Social (RS) és avui un patrimoni compartit per part de totes les institucions socials. Per això, administracions, empreses, agents de comunicació, centres educatius i de salut, entitats de tot àmbit (cultural, ambiental, de cooperació internacional o social) i ciutadania en general cal que vetllem per fer créixer la RS arreu, tot fent- nos conscients del valor del compromís social. És un llegat que ens pertoca a tothom, i un repte que a tots ens interpel.la.

1

Objectius:

Reconèixer l’entitat que tingui el millor projecte en marxa de voluntariat social implicat en causes vinculades a la RS. El projecte pot estar executat en solitari, en xarxa amb altres entitats o en partenariat amb l’empresa.

El projecte ha de presentar una proposta d’RS que doni resposta a alguna de les necessitats que plantegen els 17 ODS: la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic. A més, ha de demostrar l’impacte dels ODS en la sostenibilitat social, ambiental i/o econòmica, i en la construcció de comunitats socialment responsables.

El requisit especialment valorat serà que el projecte apoderi el voluntariat en la intervenció.

L’entitat que obtingui més bona puntuació serà la guanyadora de la categoria catalana de l’edició 2022.

Totes les entitats federades podeu optar a la categoria catalana del Premi d’enguany, incloses les entitats que vau resultar guanyadores en edicions anteriors.

2

Què ha de tenir un
projecte que promogui la RS
en el marc dels ODS?:

L’entitat haurà de mostrar amb dades d’impacte quantitatiu i qualitatiu que el seu projecte contribueix de manera efectiva a la millora social, ambiental, i/o econòmica del seu entorn, a través de pràctiques d’inclusió social, inserció sociolaboral, millora de la salut i benestar emocional envers col·lectius amb especials dificultats i/o amb risc d’exclusió social.

L’entitat haurà de mostrar al jurat, a banda, que en el projecte integra criteris com:

 • Treball alineat en el marc dels ODS
 • Bones pràctiques de transparència i equitat
 • Foment i pràctica del treball en xarxa
 • Perspectiva de gènere i polítiques de conciliació familiar
 • Participació activa del voluntariat
3

Categories del premi i
dotació econòmica:

El Premi Lluís Martí al Valor Social consta de:

 1. Una categoria catalana, a la qual poden optar totes les entitats federades.
 2. Una categoria local a Barcelona, a la qual hi opten les entitats de la l’àrea metropolitana de Barcelona.

El jurat acorda, en primer lloc, el projecte guanyador de la categoria catalana, la resta dels projectes, d’entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona, optaran a ser guanyadors de la categoria local de Barcelona.

CATEGORIA CATALANA

 1. Patrocinada per Arç Cooperativa. Dotat amb 1.500€.
  Enguany, a més, l’entitat que obtingui la categoria catalana del Premi rebrà també una beca per a poder ser auditada en matèria d’ODS durant l’any 2022. La FCVS assumirà el cost de l’acompanyament per part d’experts.

CATEGORIA LOCAL Construcció de comunitats socialment responsables

 1. Barcelona
  Patrocinat per Aigües de Barcelona. Dotat amb 1.500€.

El lliurament del Premi, en la seva categoria catalana, cada any es celebra en una de les quatre capitals on la FCVS hi té seu, de manera rotativa, i sempre en ocasió de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

La categoria catalana del Premi enguany es lliurarà a Lleida, el dia 30 de novembre.

Arç Cooperativa és la corredoria d’assegurances amb qui la FCVS té contractades les pòlisses d’Accidents i de Responsabilitat Civil del voluntariat.

Aigües de Barcelona, des de fa ... anys, signa conveni de col.laboració amb la FCVS local, per al foment i la promoció del seu voluntariat d’empresa.

La categoria local de Barcelona es lliurarà, com cada any, en ocasió de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat en aquesta ciutat, el dia 16 de desembre de 2022.

4

Participació i terminis:

La inscripció únicament es pot realitzar a través del formulari de participació. Disposeu de l’extensió màxima establerta en el document per explicar el projecte.

La inscripció és gratuïta.

El període de presentació de l’original transcorre des del 4 d’octubre al 2 de novembre, ambdós inclosos.

El lliurament de la categoria catalana de la 8a edició del Premi tindrà lloc el proper dia 30 de novembre a l’Orfeó Lleidetà al carrer Sant Martí 60 - 62 de la ciutat de Lleida en el marc de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

5

El Jurat:

El jurat és únic per a totes les categories del Premi

Està constituït per:

 • La Presidència de la FCVS
 • La coordinació territorial de la província que acull l’acte de lliurament anual i la resta de les coordinacions territorials.
 • La direcció de Respon.cat plataforma amb la qual la FCVS hi té un conveni de col·laboració
 • Persones expertes en RS provinents dels organismes/empreses patrocinadores del premi.

La composició exacta del jurat es farà pública en la celebració de l’acte de lliurament de la categoria catalana del Premi. Es podrà consultar també a l’apartat jurat del mateix web.

Les persones membres del jurat no tenen conflicte d'interessos amb la concepció i criteris del Premi, així com amb les entitats participants.