Bases del premi Lluís Martí

El Premi Lluís Martí al Valor Social 2018, premiarà una bona pràctica en matèria de Responsabilitat Social (RS) en la qual el voluntariat hi tingui un paper actiu. La RS és la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental. La RS implica integrar, a l'activitat econòmica, accions de millora i/o prevenció en els àmbits esmentats.

Premiarem activitats de RS dutes a terme per les pròpies entitats, o per entitats en col·laboració amb alguna empresa. Qualsevol programa que incideixi en la millora social, econòmica i ambiental és susceptible a ser premiat.

Totes les entitats federades que ja realitzeu actuacions de RS, en col·laboració amb una empresa externa o com a actuació pròpia, podeu presentar-vos-hi enguany, explicant-nos l'actuació realitzada.

1

Objectius:

El Premi enguany es convoca amb la voluntat de:

 • Fomentar bones pràctiques en matèria de RS, ja sigui en les relacions de col·laboració que establiu amb l'empresa, com en les actuacions dutes a terme internament, a l'entitat.
 • Apoderar el voluntariat en el programa de RS.
 • Afavorir el bé social de la comunitat
 • Fomentar l'impacte social de les causes que entitats i empreses podem impulsar conjuntament: construcció de comunitats socialment responsables, balanç social, sostenibilitat.

La convocatòria del Premi és anual i oberta a les entitats membres de la FCVS

El lliurament del Premi és rotatori a les quatre capitals de Catalunya, on la FCVS hi té seu. Enguany es lliurarà a Barcelona.

2

Dotació econòmica:

 1. Premi a la millor pràctica de responsabilitat social amb el voluntariat com a agent protagonista finançat per la “Fundació Bancària Obra Social La Caixa” i dotat amb 4.000€.
 2. Premi a la construcció de la millor comunitat local socialment responsable (de l'àrea metropolitana de Barcelona) finançat per “Aigües de Barcelona” i dotat amb 1.500€.
 3. Accèssit: una compra gratuïta per valor de 300€ a El Mercat Social
3

Participació i Terminis:

La inscripció és gratuïta i es pot realitzar únicament a través del formulari de participació.

El programa el podeu presentar des de l'1 d'octubre al 22 d'octubre,, ambdós inclosos.

El lliurament de la 4a edició del Premi tindrà lloc el proper dia 14 de desembre, de 9:00h a 10:30h a l'Auditori de La Pedrera (Passeig de Gràcia 92, 08008, Barcelona ), en el marc de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

4

Requisits:

Les entitats participants haureu de presentar el vostre programa mitjançant la pàgina de "Participació" a la 4a Edició del Premi al Valor Social Lluís Martí que trobareu al nostre web. Haureu d'omplir el formulari electrònic amb les seves vostres dades i adjuntar un breu resum (màxim dos fulls i 5.500 caràcters amb espais) del programa. Ha de ser un programa ja implementat, que garanteixi llur funcionament durant l'any de l'actual convocatòria i en el qual el voluntariat hi tingui un paper actiu. Així mateix el programa ha de tenir garantida llur viabilitat tècnica, de gestió del voluntariat, de seguiment econòmic, i els mecanismes d'avaluació posterior.
Les entitats participants haureu d'explicar breument els arguments pels quals opteu a ser guanyadores, fent incisió en el valor diferencial de la vostra proposta. Totes les entitats federades us podeu presentar al Premi a la Millor pràctica de responsabilitat social amb el voluntariat com a agent protagonista. Dels programes presentats, aquells que pertanyin a entitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, optaran també a ser guanyadors del Premi a la Construcció de la millor comunitat local socialment responsable.

5

Criteris de Valoració:

Ajustant-nos a aquestes bases, el jurat avaluarà les propostes, tot donant special importància a criteris que augmenten el valor social del programa, com són:

 • Innovació en el programa de RS. Valorarem especialment aquells programes que facin èmfasi en les novetats incorporades en pro del valor social aportat
 • Replicabilitat del programa de RS. Valorarem aquells programes que puguin ser reproduïts per altres, de manera que el valor social aportat pugui ser en un futur generalitzat
 • Rol del voluntariat en el programa. Valorarem aquells programes en els que la figura voluntària tingui un paper actiu.
 • L'impacte territorial del programa. Valorarem aquells programes que facin constar l'impacte que el programa té en el territori, especialment aquells que l'impacte sigui més ampli.
6

El Jurat:

El jurat està constituït per:

 • Presidència, Coordinació Territorial i 1 membre del Consell Directiu de la FCVS
 • 2 persones expertes en RS provinents dels organismes patrocinadors del premi
 • 2 persones expertes en matèria de voluntariat

La composició exacta del jurat es farà pública quan s'obri el període de presentació de programes. Les persones membres del jurat poden ser diferents en cadascuna de les convocatòries, atenent les propostes de la delegació territorial de la FCVS que acull l'acte de lliurament del Premi. Les persones membres del jurat no tenen conflicte d'interessos amb la concepció i criteris del Premi, així com amb les entitats participants.