Bases del premi Lluís Martí 2021

La Responsabilitat Social - RS és avui un patrimoni compartit per part de totes les institucions socials.

En efecte, administracions, empreses, agents de comunicació, centres educatius i de salut, entitats de tot àmbit (cultural, ambiental, de cooperació internacional o social) i ciutadania en general cal que vetllem per fer créixer la RS arreu, tot fent-nos conscients del valor del compromís social.

És un llegat que ens pertoca a tothom, i un repte que a tots ens interpel.la.

La convocatòria anual del Premi Lluís Martí al Valor Social és una de les línies promogudes per la FCVS en aquest àmbit.

A l’any 2021 el Premi viu la seva 7a edició.

1

Objectius:

Arrel de l’excepcional situació viscuda per l’emergència sanitària i social provocada per la Covid-19, i seguint l’estel.la de l’impacte que els Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS han de tenir en la tasca de tot el sector, enguany l’edició del Premi 2021 s’enfoca a:

Reconèixer l’entitat que tingui el millor projecte en marxa d’economia circular, de reutilització, de reaprofitament, o de consum responsable. Fet en solitari o en xarxa amb altres entitats, o en partenariat amb l’empresa, i que doni resposta a la necessitat de vincular la RS a la Declaració dels 17 ODS i llur impacte en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, i en la construcció de comunitats socialment responsables. Finalment, que apoderi el voluntariat dins el projecte amb perspectiva de RS i en el marc dels ODS.

L’entitat que presenti el projecte que acrediti més bona puntuació serà la guanyadora de la categoria catalana de l’edició 2021.

Totes les entitats federades podeu optar al Premi d’enguany, incloses les entitats que vau resultar guanyadores en edicions anteriors.

2

Què ha de tenir un
projecte que promogui la RS
en el marc dels ODS?:

L’entitat haurà de mostrar amb dades d’impacte que el seu projecte ja contribueix de manera efectiva a la millora social, ambiental, i econòmica del seu entorn, a través de pràctiques d’economia circular, de reutilització, de reaprofitament i de consum responsable.

L’entitat haurà de mostrar al jurat, a banda, que en el projecte integra criteris com:

 • Bones practiques de transparència i equitat
 • Foment i pràctica del treball en xarxa
 • Perspectiva de gènere i polítiques de conciliació familiar
 • Participació activa del voluntariat i augment de les competències curriculars d’aquest
 • Adaptació del projecte a les necessitats generades per la pandèmia sanitària, econòmica i social de la Covid-19
3

Categories del premi i
dotació econòmica:

El Premi Lluís Martí al Valor Social consta de:

 1. Una categoria catalana, a la qual poden optar totes les entitats federades.
 2. Quatre categories locals, a les quals hi opten només les entitats de la província on es convoca la categoria local del Premi.

L’entitat només cal que presenti un sol projecte per a concorre a les dues categories : tant a la catalana com a la local que li correspongui.

El jurat acorda en primer lloc el projecte guanyador de la categoria catalana, la resta dels projectes concorren a les 4 categories  locals del mateix.

CATEGORIA CATALANA

 1. Patrocinada per Voluntariat Caixabank. Dotat amb 4.000€.
  Enguany, a més, l’entitat que obtingui la categoria catalana, del Premi, rebrà també una beca per a poder ser auditada en matèria d’ODS durant l’any 2022. La FCVS assumirà el cost de l’acompanyament per part d’experts.

CATEGORIES LOCALS Construcció de comunitats socialment responsables

 1. Barcelona
  Patrocinat per Aigües de Barcelona. Dotat amb 1.500€.
 2. Girona
  Patrocinat per Festival Strenes. Dotat amb 1.500€.
 3. Lleida
  Patrocinat  per Arç Cooperativa. Dotat amb 1.500€
 4. Tarragona
  Patrocinat per el Port Solidari de Tarragona. Dotat amb 1.500 €

El lliurament de la categoria catalana del Premi es celebra cada any en una de les quatre capitals on la FCVS hi té seu, de manera rotativa, i sempre en ocasió de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

En el 2021 la categoria catalana del Premi es lliurarà a Tarragona, el dia 2 de desembre.

Les quatre categories locals es lliuraran, com cada any, en cada una de les capitals on la FCVS hi convoca el Premi. I també en ocasió de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, en les següents dates:

 • 2 de desembre a Lleida
 • 17 de desembre a Barcelona
4

Participació i terminis:

La inscripció únicament es pot realitzar a través del formulari de participació. Disposeu de l’extensió màxima establerta en el document per explicar el projecte.

La inscripció és gratuïta.

El període de presentació de l’original transcorre des del 4 d’octubre al 25 d’octubre, ambdós inclosos.

El lliurament de la categoria catalana de la 7a edició del Premi tindrà lloc el proper dia 2 de desembre al Tetaret del Serrallo a Tarragona en el marc de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

5

El Jurat:

El jurat és únic per a totes les categories del Premi

Està constituït per:

 • La Presidència de la FCVS
 • La coordinació territorial de la província que acull l’acte de lliurament anual i la resta de les coordinacions territorials.
 • La direcció de Respon.cat plataforma amb la qual la FCVS hi té un conveni de col·laboració
 • Persones expertes en RS provinents dels organismes/empreses patrocinadores del premi.

La composició exacta del jurat es farà pública en la celebració de l’acte de lliurament de la categoria catalana del premi. Es podran consultar també a l’apartat jurat del mateix web.

Les persones membres del jurat no tenen conflicte d'interessos amb la concepció i criteris del Premi, així com amb les entitats participants.